veldwerk

De reglementen voor de jeugd veldwedstrijden worden door de KKUSH onderhouden. Ze zijn hier te vinden.